Home

Almega kollektivavtal 2021

14 januari 2021 Nya kollektivavtal tecknade inom kommunikation. Almega Tjänsteförbunden har tecknat nya kollektivavtal inom kommunikation med akademikerförbunden Akavia, SRAT och Sveriges Ingenjörer samt med Ledarna. De nya avtalen ryms inom märket och inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 augusti 2023. Avtalsvärdet är 5,4 procent. Detta fördelas procentuellt 2,94 procent år ett och 2,34 procent år två. Löneökningar 1 april 2021 höjs lönerna med ett utrymme om 704 krono Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 oktober 2023. Löneökningar. 1 juni 2021 höjs lönerna med 752 kronor. 68 kronor av dessa är reserverade för yrkesutbildade. 1 november 2022 höjs lönerna med 593 kronor. 54 kronor av dessa är reserverade för yrkesutbildade Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023. Löneökningar. För den som är heltidsanställd den 31 december 2020 höjs utgående lön den 1 januari 2021 med 726 kr/månad. Den 1 juni 2022 höjs utgående lön med 589 kronor/månad per heltidsanställd. Tarifferna i avtalet höjs enligt nedan. Som. Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas

Varje kollektivavtal är ett resultat av förhandling mellan avtalets parter. Almegas förbund har ingått över 150 kollektivavtal. Vi erbjuder moderna kollektivavtal som är anpassade för tjänstesektorn. Vill ditt företag ha kollektivavtal? Bli medlem i Almega och få Sveriges vassaste arbetsrättsliga rådgivning på köpet Lärarorganisationernas avtal med Almega Tjänsteföretagen kallas Friskoleavtalet. Avtalet gäller till den 31 augusti 2021. Nyhet: Avtalsförhandlingar 2021 (2021-04-13 Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för personliga assistenter (bransch G). Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det kommer genomföras två lönerevisioner under avtalsperioden. Avtalet gäller mellan den 1 februari 2021 till den 30 juni 2023

Nya kollektivavtal tecknade inom kommunikation - Almeg

 1. Kollektivavtal. Första Taekwondo­klubben med kollektivavtal. Almega välkomnar MUDO Academy som medlemmar. MUDO Academy blir därmed det första kampsportsföretaget som tecknar kollektivavtal genom att bli medlemmar i Almega och Svenskt Näringsliv
 2. Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas
 3. Fastighetsanställdas Förbund och SEKO har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Städföretagen. Lönerna höjs totalt 5,4% från 1 januari 2021 fram till 31 maj 2023. Krontalshöjningen blir 757 kr och 630 kr. Totalt 1387 kr. Avtalet är en låglönesatsning där även lägstalönerna höjs med samma krontal
 4. Det uppdaterade kollektivavtalet finns nu tillgänglig för nedladdning som pdf (inloggning krävs) Avtalen kommer inte att tryckas i fysisk form. Däremot finner du friskoleavtalet med Kommunal i vår Arbetsgivarguide tillsammans med kommentarer och uträkningsbara formler (inloggning krävs). Den nya kollektivavtalet har beskrivits i vårt tidigare Arbetsgivarnytt.(inloggning krävs.
 5. Kollektivavtalet inom it klart - så mycket höjs din lön. Ett nytt kollektivavtal har slutits för tjänstemän inom it-sektorn mellan Almega å ena sidan, och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia å den andra. Avtalet löper över 29 månader och ger 5,4 procent i löneökningar
 6. Personlig assistent lön, 2021-04, Kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Almega - Vårdföretagarna . Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna)

7 januari 2021 Nytt kollektivavtal tecknade inom kommunikation med SEKO. Almega Tjänsteförbunden har tecknat nytt kollektivavtal inom kommunikation med SEKO. Det nya avtalet ryms inom märket och inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar. - Det känns givetvis mycket bra att vi har kommit i mål med förhandlingarna Från och med 1 januari 2021 lämnar Säkerhetsföretagen arbetsgivarorganisationen Transportföretagen för Almega. Läs mer i Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt kollektivavtal nedan för att ta del av de förändringar som kommer att gälla på avtalsområdet 15 mars 2021 Lönestatistik 2020 och uppdaterade kollektivavtal. Den här artikeln kan bara läsas av våra inloggade medlemmar. Logga in Bli medlem. Kontaktpersoner. Stefan Lennström. Arbetsrättsexpert +46 8 762 69 66 Så här hanterar vi dina personuppgifter på almega.se. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen. Avtalet gäller till och med den 31 augusti 2021 för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Kompetensföretagen Avtalet IT, IT&Telekomföretagen inom Almega förlängs 2020-04-01 - 2020-10-31. I januari påbörjades avtalsförhandlingarna genom att Unionen tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Akavia på området växlade avtalskrav med vår motpart IT&Telekomföretagen inom Almega

Parterna på kollektivavtal Friskolor - Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd - har valt att inte säga upp kollektivavtalet senast den 31 maj 2020 i linje med avtalets punkt 13. Detta medför att avtalet löper vidare till 31 augusti 2021 Almega Tjänsteföretagen Revision & Konsult. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas Nytecknat avtal; 7 januari, 2021 Nytt kollektivavtal inom kommunikation. Almega Tjänsteförbunden har tecknat nytt kollektivavtal inom kommunikation med SEKO. De nya avtalen ryms inom märket och inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar. - Det känns givetvis mycket bra att vi har kommit i mål med förhandlingarna Ett nytt kollektivavtal har tecknats inom området Almega Kommunikation. Avtalet gäller 1 januari 2021 - 31 juli 2023 och är uppsägningsbart inför sista avtalsåret. Kollektivavtalet inom området Almega Kommunikation tecknas för Akademikerförbunden av Akavia tillsammans med Sveriges Ingenjörer och SRAT Nytt bingoavtal med HRF 25.2.2021 11:58:00 CET | Pressmeddelande. Almega Tjänsteföretagen har träffat ett nytt kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, HRF, för personal på bingohallar. Det nya avtalet sträcker sig över 35 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar

Avtal klart - Almega Tjänsteförbunden serviceentreprenad

Tjänsteföretagen inom Almega har idag tecknat nytt kollektivavtal för friskolor med Kommunalarbetareförbundet. Det nya avtalet sträcker sig över 34 månader (1 januari 2021 - 31 oktober 2023) med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar. - Vi har efter konstruktiva förhandlingar med Kommunal tecknat avtal inom de ramar. Fastighets Cirkulär Almega Serviceentreprenad 2020 - 2023. Kollektivavtal: Avtal Serviceentreprenad 2020-2023. Avtalets tidlöneprincip. Karensavtal protokoll. Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker. Regionkonto Personlig assistent lön, 2021-01, Kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Almega - Vårdföretagarna . Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna)

Avtal klart - Almega Tjänsteföretagen - friskoleavtalet

Avtal klart - Almega Tjänsteföretagen - ridinstruktör

Nytecknat avtal; 4 februari, 2021 Tre nya avtal tecknade med Kommunal. Almega Tjänsteföretagen har tecknat tre nya kollektivavtal med fackförbundet Kommunal. De nya avtalen gäller banarbetare vid travbanor, personal hos ridhusföretag samt trav och galopptränare och sträcker sig över 29 månader Det nya kollektivavtalet för arenor, bad- och idrottsanläggningar blev Almegas hundrade avtal i årets avtalsrörelse. En i många avseenden annorlunda avtalsrörelse är därmed inne på upploppet. Jag tror att vi kan ha sett ett skifte i tillvägagångssätt och tonläge under denna avtalsrörelse, säger Stefan Koskinen, chef för arbetsgivarsamverkan på Almega. - Nu är det. Kollektivavtalet för anställda i skärgårdstrafiken är klart. Idag, den 12 februari 2021, blev förhandlingarna om skärgårdsavtalet mellan Seko och Almega klara. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2021 till 30 september 2023. Lönerna höjs från och med 1 maj 2021. - Pandemin har påverkat alla våra avtalsförhandlingar

Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet Unione

Personlig assistent lön, 2021-02, Kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Almega - Vårdföretagarna . Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna) Almega Serviceföretagen - Serviceentreprenad. Avtalet omfattar städningsarbete och därmed sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag.Avtalet är gemensamt med SEKO. Lyssna. Dela: Dela sidan på Facebook. Dela sidan på Twitter. Fastighets Cirkulär Almega Serviceentreprenad 2020 - 2023. Kollektivavtal: Avtal.

Avtal tecknat med Almega Fastigheter. Fastighetsanställdas Förbund har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Lönerna höjs 2,9% från 1 november 2020, och 2,3% 1 april 2022. Krontalshöjningen blir 818 kr och 670 kr, totalt 1488 kr, vilket lägstalönerna i avtalet också höjs med. Två partsgemensamma grupper. Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Almega Tjänsteföretagen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda vid nöjesföretag. Avtalet gäller från den 1 januari 2021. Lönerna ökar för en heltidsanställd med 736 kr per månad från 1 februari 2021 och med 598 kr per månad från 1 juli 2022. Avtalet i korthet Avtalet löper på 2021-04-12 PJ Almega AB ⚫ Sturegatan 11 ⚫ Box 555 45 ⚫ 102 04 Stockholm Tel +46 (0)8-762 69 00 ⚫ Fax +46 (0)8-762 69 48 ⚫ Org nr 556334-0941 almega.se Fördelningsanalysenheten Mats E Johansson Finansdepartementet 10333 Stockholm Utkast remissvar Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) Inlednin Nya frågor & svar Almega Friskoleavtalet införda den 20 april 2021. Det är dags för avtalsförhandlingar och viktig info från Lärarförbundet beträffande lönerevision 2021 Almega Städ­företagen Almega Städ­företagen skall vara det självklara valet av medlems­organisation för befintliga och framtid a företag inom branschen. Vi har cirka 850 medlems­företag som tillsammans har över 40 000 anställda. Det gör att vi representerar över 70 procent av städ­branschen. Av dessa är 140 företag auktoriserade med 34 000 årsanställda Kollektivavtal och lön Visa undermeny. Vad är kollektivavtalet; I fredags, den 12 februari, blev förhandlingarna om skärgårdsavtalet mellan Seko och Almega är klara. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2021 till 30 september 2023

Kollektivavtal - Almeg

 1. Personlig assistent lön, 2021-12, Kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Almega - Vårdföretagarna . Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna)
 2. 2021-2023 Giltighetstid: 2021-01-01-2023-11-30. Tnr 51 till Almega Tjänsteföretagen samt de personalkategorier som företräds av Mom 2 Avtalets tillämpning . Efter skriftlig framställning från någondera par ten ska kollektivavtalet tillämpas fr o m den 1 i nästpåföljande månad vid till Almega Tjänste-företagen anslutet.
 3. 2021-01-13 Förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal rörande ett nytt kollektivavtal för anställda inom privat vård och omsorg samt äldreomsorg har strandat och Kommunal har den 5 januari varslat om strejk

Almega Tjänsteföretagen Friskoleavtalet - kollektivavtal

Städavtal med Almega klart - Fastighetsanställdas Förbund

Kollektivavtalet för dig som jobbar inom äldreomsorgen i ett företag som tillhör Almega Vårdföretagarna ger dig förmåner som gäller din lön och dina villkor. 2021-01-20. Nytt avtal klart. Kollektivavtal serviceentreprenad 2021 kommunal. KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad Giltighetstid: 2017-06-01-2020-05-31 2017-2020-3- 1/6 2017 512 kr 22 212 kr 1/6 2018 550 kr 22 762 kr 1/6 2019 550 kr 23 312 kr Beloppen avser heltidsanställda. Vid deltidsanställning proportioneras beloppen i förhållande till Almega Tjänsteföretagen har idag tecknat nya kollektivavtal med Transportarbetareförbundet inom områdena direktreklam, bilvård och terminal. De nya avtalen motsvarar löneökningar och ökade pensionsavsättningar på totalt 5,4 procent. - Generellt har förhandlingarna varit lösningsorienterade och konstruktiva. Det känns bra att ha långsiktiga avtal på plats som är väl anpassade. Fastighets har kollektivavtalet med det nya bolaget i exemplet ovan. Bolaget har gått med i Almega och fått nya advokater. De har kollektivavtal! Att dessa avtal uppenbarligen inte efterlevs är det ingen som verkar bry sig om. Vi har återkommande kontaktat Fastighets för att lyfta problemen på företaget, men ingenting händer Avtalet gäller från den 1 januari 2021 till och med den 31 oktober 2023 och omfattar enligt Almega cirka 11 000 anställda och 800 medlemsföretag. Det handlar om personal på privata förskolor och skolor, som barnskötare, kockar, elevassistenter och fritidspersonal. Enligt Kommunal har de cirka 8000 medlemmar som berörs av avtalet

Lernia - sammanfattning av kollektivavtalet. Senast uppdaterad 2021-01-19. Anställda i Lernia AB, Lernia Utbildning AB och Sweja Kunskapscenter AB omfattas inte längre av ett särskilt företagsavtal med bl.a. Lärarförbundet, utan omfattas sedan den 1 april av kollektivavtalet med Almega Utbildningsföretagen. Lärarförbundet är inte part. Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia och Naturvetarna förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Fremia Samhall, Förhandlingsprotokoll, Övergång från Almega 2019 Ladda ner Almega Tjänsteföretagen har träffat ett nytt kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, HRF, för personal på bingohallar. Det nya avtalet sträcker sig över 35 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar Avtalet är prolongerat fram till 31 oktober 2021. Avtalet löper därefter med sju dagar ömsesidig uppsägningstid. Inom Utbildningsföretagen finns utbildningsverksamheter som inte kräver tillstånd från Skolinspektionen, ofta är det yrkesinriktade utbildningar för vuxna. Avtalet med Almega Tjänsteförbunden, Utbildningsföretag tecknas av Sveriges Ingenjörer. Avtalet omfattar ett. Avtalsrörelsen 2020. Avtalsrörelsen 2020, där nya avtal för 2020-2023 tecknats på många avtalsområden inom privat sektor, blev klara under slutet av 2020 samt i början av 2021. Därför hittar du ännu inte alla uppdaterade avtal här på hemsidan, men vi uppdaterar löpande när avtalen gått till tryck. Om du har frågor kring ett.

Avtal klart - Vårdföretagarna personlig assistans bransch

Välkommen till Almegas Webshop. Här kan du beställa och ladda ner trycksaker. Om du är medlem i något av Almegas förbund och loggar in/skapar inloggning så hittar du alla våra medlemsartiklar och du får bättre pris på vissa av våra artiklar Arbetsgivarorganisationen Almega har fått dryg 300 nya medlemsföretag under coronaåret. 2021 Väntetiderna för arbetslösa som söker a-kassa från Alfakassan har varit långa och ökat under. Hur funkar kollektivavtal - 5 punkter för nybörjare. Verktygslådan 17 mars, 2021

Senaste nytt. Nedan listas de senaste nyheterna om Avtalsrörelsen 2020. Klicka på nyhetslänken för att komma till aktuell nyhet. I fredags, den 12 februari, blev förhandlingarna om skärgårdsavtalet mellan Seko och Almega är klara. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2021 till 30 september 2023 Ett nytt kollektivavtal har ingåtts mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och konsultföretagen och Akademikerförbunden. Avtalet löper under tre år men med ett löneavtal för 29 månader med ett värde om 5,4 procent. Avtalsperioden är den 1 januari 2021 - den 31 december 2023. Läs mer här

Verifikationer exempel - verifikationer sidan blev senast

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna Unione

Dessutom träffas kollektivavtal inom Almega Utbildnings­företagen om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Kollektivavtalen hittar du i Arbetsgivarguiden. Vår vision. Vår vision är att Sverige ska vara det mest effektiva och innovativa landet i världen för livslångt lärande Kollektivavtal inom den privata sektorn kan träffas på olika nivåer. Här presenterar vi aktuella kollektivavtal för privat sektor. Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän. Kollektivavtal rörande lön och anställningsvillkor träffas mellan en. Apotea Sveriges Farmaceuter Unionen Svensk Handel Apoteksgruppen. Nätapoteket Apotea ansluter sig till arbetsgivarorganisationen Almega, där bland andra Svensk Dos och Apoteksgruppen ingår, skriver Svensk Farmaci. Apotea ansluter sig därmed till Almegas kollektivavtal för Apotek

Årets första kollektivavtal klart – Fastigheter

Start 2021-05-06 09:00 Inbjudan till nationellt avtalsforum för dig som arbetar inom avtalsområde Almega tjänsteföretagen och Vårdföretagarna - Du får viktig och den senaste informationen om ditt kollektivavtal - Du får prata om dina specifika avtalsfrågor och förhandlingar i uppdraget - Du får möjlighet att påverka. Utvecklingsavtal SAMHALL, Almega Samhallförbun det-LO/PTK Avtal om omställningsförsäkring, inkl AGB (avser direktanställda arbet are) Beredskapsavtal, SAF-LO/PTK (vid krigstillstånd) Vissa särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering och ersättningsregler i anslutning därtill, SAF-LO/PTK Avtalsinformation Almega Serviceentreprenad Den 19 december 2020 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende Serviceentreprenadföretagen inom Almega Tjänsteförbunden. Overenskommelsen gäller för perioden 1 januari 2021 till och med 31 maj 2023. Part har rätt att säga upp avtalet i förtid senast den 30 november.

Städavtal med Almega klart - Fastighetsanställdas Förbun

Prislista 2021. Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkringsavtalet är en viss procent av de anställdas löner. Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år. Det kan även tillkomma kostnader för kompletterande pensionspremier och avgifter som ingår i ert kollektivavtal Kollektivavtal Arbetsgivar­ förbund Fackförbund Upp-märknings-­ ­ kod ; Teknikavtalet IF Metall: Teknikarbetsgivarna (TAG), Almega Tjänsteföretagen : IF Metall: C: TEKO avtalet: Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO) IF Metall: D: Livsmedelsavtalet: Livsmedelsföretagen (LI) Livsmedelsarbetar-­ förbundet: L: Tobaksavtalet. Sveriges ingenjörer kollektivavtal 2021. kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen/Sveriges Ingenjörer/ Ledarna. Om företag har ett internt regelverk (tjänstereglemente), bör företaget också i regelverket ange att vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal tillämpas vid företaget Almega Kompetensföretagen (tidigare Bemanningsföretagen) Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd har träffat avtal med Almega Kompetensföretagen. Kollektivavtalet gäller för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Kompetensföretagen Almega: Begär bevis på kollektivavtal Uppdaterad 2018-04-12 Publicerad 2018-04-11 Expertens råd: Begär att få se kollektivavtal från städfirman

Giltighetstid: 2021-01-01 Detta avtal omfattar samtliga anställda i de till Almega Tjänsteföretagen anslutna företag som bedriver fritidsverksamhet, förskolor, skolor och kollektivavtal erfordras vid längre begränsningsperiod än fyra veckor. - 6 § om jourti 2021-09-30. Almega Kompetensföretagen. Prolongerat till 2021-08-31. Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet. Prolongerat till 2021-08-31. Jensen Education AB. Hängavtal Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet. Huvudmannaförbundet. Hängavtal Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildnin Ett nytt kollektivavtal för den privata sektorn har tecknats mellan Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen inom Almega. Avtalet innehåller inte någon retroaktiv löneökning, men öppnar för lokala klubbar att förhandla om saken

Inom privat sektor är skyddet av dig och din anställning utöver det lagen säger samlat i ett kollektivavtal tecknat mellan Sveriges Arkitekter och Almega Innovationsföretagen. Parterna har tecknat ett nytt avtal som gäller från och med den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Avtalet hittar du i länklistan intill Pressmeddelande 2021-02-09 Sjukfrånvaron är fortsatt hög och behovet av korttidspermittering framöver har ökat. Det visar en undersökning från Almega Serviceföretagen som gjorts bland medlemsföretagen

Friskoleavtalet Kommunal - redigerat kollektivavtal - Almeg

Almega vårdföretagarna. Kollektivavtalen gäller för anställda vars arbetsgivare är anslutna till Almega Vårdföretagarna. Företagshälsovård (Bransch D) Bransch D - Företagshälsovård (uppdaterat dec 2019) Förhandlingsprotokoll inkl. bilagor (uppdaterat nov 2019) Vård, behandling och omsorg (Bransch E 2021-01-01 2022-06-01 Nyanställd 23 259 23 948 Tre månader 24 205 24 894 1 år 25 011 25 700 2 år 25 717 26 406 4 år 26 482 27 171 6 år 26 956 27 645 17-åringar 20 928 21 617 16-åringar 20 211 20 900 Månadslönen dividerad med talet 175 = motsvarande timlön Kollektivavtal. Inom Transport finns 26 olika kollektivavtal. Om din arbetsgivare har avtal kan du logga in på här på webbplatsen för att läsa det. Kollektivavtalet är din garanti för rätt lön och bra anställningsvillkor. Här kan du läsa om Transports alla kollektivavtal och varför kollektivavtal är så viktigt Live. •. De flesta arbetsplatser har kollektivavtal - och alla borde ha det. Avtalet säkrar att du har rätt lön, garanteras löneökningar och har schysta villkor i övrigt. Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om. Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller Glasindustrin. Glasindustrin omfattar företag med manuell glastillverkning vars produkter vanligtvis är prydnads- och servisglas i hel- och halvkristall. Kollektivavtalet löper under 29 månader från och med den 1 januari 2021 till. och med den 31 maj 2023. Till Glasindustrin

If metall semester 2021, här svarar vi på de 6 vanligaste

Video: Kollektivavtalet inom it klart - så mycket höjs din lön

Hållbarhet | SOL Sverige

Nya kollektivavtal för Innovations­företagen. Innovationsföretagen inom Almega har idag måndag tecknat nya kollektivavtal med samtliga fackliga parter Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader. Den totala kostnadsramen om 5,4 procent omfattar både löneökningar och ökad. § 1 Mellanvarande kollektivavtal om allmänna villkor inklusive bilagor prolongeras för tiden fr o m den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023 med följande ändringar och tillägg. Därefter gäller avtalet med ska ske senast den 30 september 2021 Almega har gått med på att förlänga de lokala kollektivavtalen som gäller för personalen på Krösatågen och Pågatågen. Tidigare har arbetsgivarorganisationen motsatt sig så kallad prolongering av dessa avtal, trots att avtalsrörelsen i övrigt är upjuten till hösten Ditt nya avtal - Almega Tjänsteföretagen - arenor, bad- och idrottsanläggningar Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna.. Almega Saneringsföretagen har tillsammans med Fastighetsanställdas förbund träffat ett nytt kollektivavtal för saneringsbranschen. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar. - Vi kan med glädje konstatera att vi kommit överens om ett nytt kollektivavtal för saneringsbranschen.

 • Siesta Key show 2021.
 • Världen befolkning.
 • Classical Waltz music for dancing.
 • Prince Charming Disney.
 • Russian Orthodox Bible.
 • Animal crossing: new horizons speichert nicht.
 • SRS tabell.
 • Ausbildereignungsprüfung IHK.
 • Geld verdienen Instagram huisdier.
 • Another word for Jetty crossword clue.
 • PoEDB belt.
 • Motsi Mabuse wohnort.
 • Giroblankett utskrift.
 • Vad är exogen infektion.
 • Ramtvärbalk.
 • Mediterrane Küche Karlsruhe.
 • Rotation volume.
 • Comunicarea prin intermediul retelelor de socializare.
 • Bar Dansant Châtelet.
 • Saker att göra med kompisar.
 • E bike verleih südsteiermark.
 • Karate Uppsala flogsta.
 • Mäklarstatistik Uppsala.
 • CSS body zentrieren.
 • Pareto distribution in R.
 • Ull sjal.
 • Bilfirmor Trollhättan.
 • Tulup Glasbilder.
 • Bilduppgift åk 1 Jul.
 • Camila mendes grwm.
 • Göteborg 400 år bok.
 • Steakhouse versmold.
 • Bad Gastein vandra på egen hand.
 • Reichskriegsflagge kaufen.
 • Gängomvandlare.
 • Spårvagn Göteborg framtid.
 • Osteopeni 1177.
 • Sam Branson.
 • TP Link USB WiFi.
 • Cachexia.
 • Synonyms for run.