Home

Wat is alimentatie

Alimentatie is in Nederland een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. Deze wordt door de partner met de meeste inkomsten verstrekt aan de minder draagkrachtige partner en/of aan de kinderen uit de relatie. In België is onderhoudsgeld het synoniem, maar de term alimentatie wordt ook vaak gebruikt Alimentatie is de compensatie of vergoeding die de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige partner dient te betalen na de echtscheiding of een geregistreerd partnerschap. Er wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en kinderalimentatie. Belangrijk is dat kinderalimentatie altijd vóór partneralimentatie komt

Wat is alimentatie? Als u en uw partner gaan scheiden eindigen de rechten en plichten die u had tijdens het huwelijk. Een uitzondering is de verplichting tot partner- en/of kinderalimentatie. De alimentatieplicht komt voor uit de onderhoudsplicht die je als partners naar elkaar hebt 1 Wat is alimentatie? Alimentatie is een bijdrage in de kosten die iemand heeft om te kunnen leven. Het gaat om een bedrag dat u regelmatig krijgt of moet betalen. Als u niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, kunt u alimentatie krijgen. U moet alimentatie betalen als u een onderhoudsplicht hebt voor een ex-partner of kind. E Alimentatie is de bijdrage die nodig is nadat jullie uit elkaar zijn gegaan. Als je getrouwd bent geweest en gaat scheiden, dan blijf je ook na de echtscheiding verplicht om voor elkaar te zorgen. Die zorg wordt ook wel de onderhoudsplicht genoemd Een bijdrage in de kinderkosten wordt kinderalimentatie genoemd. Vroeger, toen moeder de vrouw thuis zat met de kinderen en vader werkte was dit vrij rechttoe rechtaan. Moeder kocht alles voor de kinderen en vader gaf haar daarvoor geld. De Tremanormen zijn daar grotendeels op geënt Wat is alimentatie? Alimentatie is een veel gebruikt synoniem voor onderhoudsgeld en onderhoudsbijdrage. Het gaat om een financiële bijdrage in de kosten van een partner (onderhoudsgeld of onderhoudsuitkering) of een bijdrage in de kosten van de kinderen (onderhoudsbijdrage)

Gaan jullie uit elkaar of zijn jullie al een poosje uit elkaar dan kunnen de afspraken over de alimentatie heel wat teweeg brengen. Hoe regel je de alimentatie? Heb je een conflict met je ex op dit gebied of wil je bijvoorbeeld alimentatie gaan vorderen? Wij helpen je graag buitengewone kosten van het kind. verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders. hoogte van het kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen. inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind Wat is alimentatie eigenlijk? Allereerst: je hebt twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. In dit blog lees je over kinderalimentatie. De kinderen wonen meestal bij één ouder thuis. Deze ouder draagt de meeste zorg voor de kinderen. De andere ouder moet elke maand een bedrag voor jullie kinderen betalen Dan mag u het bedrag dat u aan alimentatie betaalt in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Lees op de website van de Belastingdienst wat partneralimentatie betekent voor uw belastingaangifte en toeslagen. Minder partneralimentatie aftrekbaar (voor inkomens vanaf € 68.507

Wie krijgt alimentatie? De wet bepaalt dat de economisch zwakste partij gerechtigd is om een onderhoudsuitkering te krijgen. Zulks betekent niet dat er effectief een onderhoudsuitkering moet worden betaald. Of er uiteindelijk onderhoudsgeld zal moeten worden betaald, hangt af van de begrotingsfase van de alimentatie Wat is alimentatie? Alimentatie is een vergoeding van de ene ouder aan de andere ouder (ten behoeve van het kind!). Ze wordt door de rechtbank toegekend aan de ouder die in hoofdzaak de kosten voor het levensonderhoud draagt, en opgelegd aan de ouder die dit in mindere mate doet Alimentatie is een terugkerende, vaak maandelijkse betaling aan de ex-partner en/of kinderen, die bedoeld is als bijdrage in het levensonderhoud na een scheiding. Er bestaan twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. De hoogte van de alimentatie kan onderling worden afgesproken, maar kan ook door een rechter worden bepaald Wat is alimentatie. Alimentatie is een financiële bijdrage voor het onderhoud van het kind of de ex-partner. Er zijn twee soorten alimentatie, te weten kinderalimentatie en partneralimentatie. Wat is kinderalimentatie? Kinderalimentatie is bedoeld voor de verzorging en opvoeding van het kind of kinderen Eerst bepaalt de rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Hij gebruikt voor de kinderalimentatie speciale tabellen. De rechter gaat uit van de inkomens zoals die waren vlak voor de scheiding. Draagkracht bepalen; De rechter bepaalt welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Dit is de draagkracht

Publicaties & Nieuws - Beumer Advocaten en Mediators

Alimentatie - Wikipedi

Alimentatie is dan ook een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud. De partner met het meeste inkomen steunt de minder daadkrachtige partner en de kinderen als die aanwezig zijn. Deze financiële bijdrage geldt alleen voor de mensen die getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben Alimentatie is een vergoeding van de ene ouder aan de andere ouder ten behoeve van het kind. Ze wordt door de rechtbank toegekend aan de ouder die in hoofdzaak de kosten voor het levensonderhoud draagt, en opgelegd aan de ouder die dit in mindere mate doet Alimentatie is eigenlijk een onderhoudsplicht. Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Check ons blog Wat is partneralimentatie? Partneralimentatie is een bijdrage die iemand moet betalen aan zijn of haar ex-partner, wanneer deze niet genoeg inkomsten heeft om van te leven. Deze alimentatie kan alleen worden aangevraagd na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap Niet wijzigingsbeding alimentatie wat is dat. Aan de alimentatieafspraak kan een niet wijzigingsbeding worden gekoppeld. Dit beding houdt in dat op de beslissing om af te zien van het recht op alimentatie, of een beslissing om het op een bepaald bedrag vast te stellen. 4

Wat is alimentatie? Hoeveel moet u betalen? » Alles over

 1. Vanaf dat moment heb je wat betreft de kinderalimentatie eigenlijk niets meer te maken met de ex. Als je dat wilt staat het je vrij om vanaf dat moment nieuwe afspraken over de alimentatie te maken met jullie kind. Mocht je kind 18 zijn er stoppen met school, dan is dat een reden om de alimentatie stop te zetten
 2. Wat is redelijk en waar moet je rekening mee houden? In dit artikel vind je antwoorden op vijf veelgestelde vragen over alimentatie. Als je meer wil weten of direct advies wil voor jouw persoonlijke situatie, neem dan telefonisch contact op met een van onze juristen, stuur ons een whatsapp bericht of een facebook bericht
 3. Wat is partneralimentatie? Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. Wanneer een echtpaar gaat scheiden, dan kan het immers zo zijn dat een van de twee partners bijvoorbeeld is gestopt met werken om de zorg voor de kinderen op zich te nemen
 4. Alimentatie kan ook worden aangevraagd als voorlopige voorziening. Na de scheiding kan het ook maar dat is wel wat moeilijker. Er zal in dat geval dan een nieuwe procedure gestart moeten worden. Het aanvragen van alimentatie gaat dus niet hetzelfde als het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen
 5. Als de kinderalimentatie eenmaal is vastgesteld betekent dit niet dat deze alimentatie nooit meer gewijzigd kan worden. Het is mogelijk dat de draagkracht van de alimentatie-betaler verandert. U kunt de hoogte van de alimentatie laten herberekenen door een van onze mediation experts

Nou hebben ze het ruim, 2x per jaar op vakantie, kunnen alles kopen wat ze willen, en wij wij hebben nog 3 kids uit het huwelijk van mijn huidige man, we moeten daar ook alimentatie heen doen wat ook altijd netjes gebeurd, mijn man betaald zelfs nog mee aan schoolkosten, nieuw paspoort, enz dus dat komt er ook nog bij op. BIj de nieuwe berekening moet de inkomsten van mijn man ook worden. Bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatieontvanger. Wat zou de alimentatieontvanger in de ideale situatie aan alimentatie moeten ontvangen om in zijn of haar. Wat is de gemiddelde alimentatie in Nederland? Het is droevig om te lezen, maar tegenwoordig eindigen 33% van alle relaties in een scheiding. Je hoopt dat het jou nooit gebeurt, maar toch is die kans aanwezig. Als een stel van elkaar gaat scheiden dan komt het begrip alimentatie om de hoek kijken

Wat is alimentatie? - Jude

Wat is alimentatie? Alimentatie is een bijdrage in kosten voor het levensonderhoud van een ex-partner en eventuele kinderen. We maken dan ook onderscheid tussen kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie is een financiële regeling, bedoeld voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Dat maakt het een plicht van beide ouders Wat is alimentatie? Alimentatie is een geldbedrag dat jij aan je ex-partner betaalt of dat jij van je ex-partner ontvangt als jullie scheiden. Als dit bedrag is bedoeld voor het levensonderhoud van je ex-partner, of natuurlijk van jezelf, dan spreken we van partneralimentatie Over alimentatie. Wanneer u recht heeft op alimentatie en hoeveel dat is, hangt van veel verschillende factoren af. Voor de berekening van kinderalimentatie wordt gebruik gemaakt van een draagkrachttabel. Aan de hand van deze tabel kan eenvoudig worden vastgesteld hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderverzorging

Een nuttig artikel over 'hoe maandelijkse alimentatie voor een kind bepalen. Tips om te bekomen waarop je recht hebt. Maar het komt ook voor dat een ex niet de onderhoudsbijdragen betaalt. Wat kan je dan doen? Enkele tips: Ga in gesprek met je ex: wat is de reden dat er niet wordt betaald? Wik en weeg: is er nog bereidheid tot betalen Alimentatie is een ander woord voor onderhoudsgeld, en is dus wat een ouder betaald om voor hun levensonderhoud te zorgen. Hieruit volgt dat ieder ouder alimentatie moet betalen. Met alimentatie of onderhoudsgeld wordt dus niet alleen bedoeld de som die één ouder maandelijks aan de andere ouder betaald voor het verblijf van de kinderen Alimentatie is een bijdrage in de kosten die iemand heeft om te kunnen leven. Het gaat om een bedrag dat u regelmatig krijgt of moet betalen. Als u niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, kunt u alimentatie krijgen. U moet alimentatie betalen als u een onderhoudsplicht hebt voor een ex-partner of kind De hoogte van deze alimentatie wordt onder andere bepaald door de omgangsregeling. Hoe meer je de kinderen ziet, hoe minder je hoeft te betalen. Wat is kinderalimentatie? Misschien is de term kinderalimentatie helemaal niet bekend bij jou, en daarom leggen wij graag nog even uit wat het precies betekent

Wat als je ex-partner de alimentatie niet op tijd betaalt? Als je ex de overeengekomen alimentatie niet op tijd betaalt, stuur je een brief achterstand alimentatie . Als dat niet helpt, kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder inschakelen Alimentatie. Wie gaat scheiden en kinderen heeft, krijgt te maken met alimentatie. Kinderalimentatie is de meest bekende vorm van alimentatie. In geval van een omgangsregeling, waarbij de kinderen bij één ouder wonen, heeft de niet-verzorgende ouder de verplichting om een financiële bijdrage te leveren voor het levensonderhoud van de kinderen (Partner) alimentatie, inleiding. Tijdens het huwelijk is men verplicht financieel voor elkaar te zorgen. Na een scheiding vervalt deze verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Het belangrijkste uitgangspunt is dat men de levenstandaard, gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk, zoveel mogelijk voort kan zetten Wat is alimentatie? Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, ga je met je partner een wederzijdse zorgplicht aan. Met de komst van eventuele kinderen uit deze relatie komt er ook een zorgplicht voor deze kinderen bij; in ieder geval zolang zij minderjarig zijn

Wat is alimentatie? - Echtscheiding van A tot

Wat is alimentatie? Periodiek bedrag dat de ene partner, na echtscheiding, aan de andere partner moet betalen als bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Als mensen uit elkaar gaan, dan kan er afhankelijk van de samenlevingsvorm, recht op alimentatie ontstaan Daar is geen algemeen antwoord op te geven. De hoogte van de alimentatie hangt af van wat je nodig hebt en wat je inkomen is. Deze twee zaken moet je tegen elkaar afzetten. In alimentatietermen gezegd: wat is de behoefte (wat heb je nodig) en wat is de draagkracht (hoeveel kan je betalen)

Wat is alimentatie - ScheidingsRaadgeve

Alimentatie Berekenen in België in 2020: Tips & Tricks

 1. Wat te doen als de alimentatiebetaler de alimentatie niet verhoogt met het indexeringspercentage? Wanneer de verplichting tot het betalen van alimentatie is vastgelegd in een uitspraak van de rechter, kunt u als alimentatieontvanger direct aanspraak maken op verhoging van de alimentatie
 2. Wat de partneralimentatie betreft: persoonlijk onderhoudsgeld, uitkering na echtscheiding, alimentatie tijdens de echtscheiding, Dit geldt enkel voor gehuwden, tenzij anders overeengekomen. In regel is deze alimentatie na de echtscheiding enkel verschuldigd in gebal van behoeftigheid van de daarom vragende (ex-) partner (art. 301 B.W.)
 3. Recht op alimentatie of betalen van alimentatie Op deze website vindt u belangrijke informatie en alles wat u moet weten over alimentatie, zowel over het recht op alimentatie als over de plicht tot het betalen van alimentatie. Wij hebben alle mogelijke omstandigheden voor u op een rij gezet. Zo weet u wat een advocaat alimentatie voor u kan.
 4. Alimentatie. De kans is groot dat u alimentatie betaalt aan (of ontvangt van) uw ex-partner. Soms wordt er ook kinderalimentatie betaalt. In ieder geval vormt alimentatie vaak een belangrijke rol in het levensonderhoud van u , uw partner en/of de kinderen. Stel dat u alimentatie ontvangt. Wat gebeurt er als uw partner komt te overlijden
 5. Wat de huwelijkse voorwaarden niet kunnen uitsluiten, is alimentatie. Pas bij de echtscheiding maken de partners afspraken - zowel over de partneralimentatie als voor de kinderalimentatie. De kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van Nibud-normen

Alimentatiewijzer - alles wat je moet weten over

Wat is het netto besteedbaar gezinsinkomen (NBI)? February 2, 2018. Het NBI is het gezinsinkomen tijdens het huwelijk van beide ouders, of het netto inkomen van de ouder (s) afzonderlijk na de scheiding. Het bestaat uit de daadwerkelijke inkomsten van de ouders uit arbeid, uitkering en/of vermogen, verminderd met de verschuldigde belastingen Alimentatie aanvragen Partneralimentatie maximaal 5 jaar. De duur van de partneralimentatie is op basis van de Wet Herziening Partneralimentatie voor de meeste gevallen de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Deze wet is geldig geworden per 1 januari 2020

Wat gebeurt er als u ondanks de afspraken geen alimentatie betaalt? U en uw ex-partner hebben afspraken gemaakt over de alimentatie, maar u houdt zich hier niet aan, bijvoorbeeld omdat uw ex-partner zich niet goed aan de omgangsregeling houdt De hoogte van de alimentatie wordt onder meer bepaald op basis van de inkomsten en uitgaven van beide partners, oftewel de 'draagkracht'. Maar als de draagkracht van de alimentatieplichtige (de betaler) daalt, bijvoorbeeld door baanverlies of een dreigend faillissement, kan het gewenst zijn om de alimentatie tijdelijk te verlagen

Alimentatie en onderhoudsgeld kind - Advocaat familierech

De tweede vorm van alimentatie is partneralimentatie. In sommige gevallen is een partner verplicht om een bijdrage te leveren aan de kosten voor levensonderhoud voor de andere partner. Ook in dit geval is het belangrijk om samen naar jouw specifieke situatie te kijken en te bepalen wat van toepassing is Alimentatie-uitkeringen aan de ex-echtgenoot zijn fiscaal aftrekbaar. De alimentatie die wordt uitbetaald voor de kinderen is niet aftrekbaar, eventueel wel als buitengewone lasten. Zie ook: afkopen alimentatie Om alimentatie te krijgen, moet je in principe behoeftig zijn. Toch is dat geen algemene regel. Als een echtpaar met een hoge levensstandaard scheidt met onderlinge toestemming, kan aan de partner met een goed betaalde job worden gevraagd om aan zijn ex-partner meer alimentatiegeld te betalen dan wat die strikt nodig heeft Wat is alimentatie? Alimentatie of onderhoudsplicht betekent het meebetalen aan de kosten van levensonderhoud na echtscheiding of na beëindiging van een relatie. De vorm van alimentatie is meestal een bedrag per maand, maar er kan ook in natura worden betaald zoals het daadwerkelijk voldoen van kosten ( kleding kinderen, kosten woning)

Wat is de wetgeving over de alimentatie die hij nu ontvangt van zijn vader. Waar heeft hij nog recht op komende studiejaren. Blijft zijn alimentatie hetzelfde? Bedrag is opnieuw vastgesteld in 2015. Reactie infoteur, 01-05-2020 Beste West, De wettelijke alimentatieverplichting vervalt dan zodra uw zoon 21 jaar is Wat is onderhoudsgeld of alimentatie? Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig (bv. maandelijks of jaarlijks ) stort aan een verwante of (ex-)familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot ) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan

Wat is partneralimentatie? De ex-partner ontvangt dan alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd. Stel dat u 6 jaar getrouwd bent geweest, dan moet u of uw partner 3 jaar lang partneralimentatie betalen Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kunt u verlenging aanvragen via de rechter. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en heeft u geen kinderen? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk Alimentatie als ondernemer met eenmanszaak of VoF. Als ondernemer of ZZP-er zijn er wat specifieke zaken om rekening mee te houden bij de vaststelling van het inkomen ten behoeve van alimentatie. Het volgende is relevant Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud voor het kind of de kinderen (kinderalimentatie). Soms ook een bijdrage aan het onderhoud van de ex-partner (partneralimentatie)

Wat de huwelijkse voorwaarden niet kunnen uitsluiten, is alimentatie. Pas bij de echtscheiding maken de partners afspraken - zowel over de partneralimentatie als voor de kinderalimentatie. De kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van Nibud-normen Alimentatie berekenen is vaak een ingewikkelde zaak, omdat er veel factoren mee gemoeid zijn. Volgens de wet moet elke ouder in verhouding tot zijn of haar middelen bijdragen in het onderhoud van het kind, zegt Rob Hobin, eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen Wat is partneralimentatie en hoe moet je deze partneralimentatie berekenen? Bij een huwelijk wordt afgesproken elkaar te onderhouden, ook na het ontbinden van het huwelijk. De hoogte van de alimentatie voor de partner wordt bepaald door een berekening met behulp van Tremanormen Wat als we er niet uitkomen? Als het jou en je ex niet lukt afspraken te maken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan is het wellicht slim om naar een advocaat te stappen. Deze zorgt ervoor dat de alimentatie toch goed geregeld worden. Uiteindelijk is de rechter dan degene die de knoop doorhakt. Meestal moet je dat bedrag maandelijks betalen Wat is alimentatie | Na echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud

Alimentatie: de belangrijkste antwoorden over

 1. Het berekenen van de alimentatie kan lastig zijn. Drie punten zijn daarbij van belang: de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, het gezinsinkomen; de draagkracht van beide ouders. Op basis daarvan wordt vastgesteld wat u allebei zou moeten bijdragen en wat u aan uw partner zou moeten betalen of van uw partner zou moeten ontvangen
 2. Wat de exacte hoogte is waar de ouders in kunnen voorzien, wordt vervolgens bepaald op basis van wat draagkracht wordt genoemd. De draagkracht is per ouder verschillend. Het kan namelijk zijn dat de ene ouder veel meer verdient dan de andere ouder. De draagkracht wordt berekend door het inkomen te verrekenen met de lasten
 3. Wat is alimentatie? Ouders zijn, ook na de echtscheiding, verplicht te voorzien in het levensonderhoud, de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen. De ouder bij wie het kind feitelijk verblijft, zal deze plicht vervullen door in nature zijn deel te vereffenen
 4. Alimentatie is een bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud. Dit geldt voor: - echtgenoten - ouders en kinderen - stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen. De verplichting..
 5. Wat betreft het vaststellen van alimentatie is van belang om goed inzichtelijk te krijgen wat de financiële situatie van de beide partners is en was en dat men dan in gesprek gaat over de te betalen alimentatie. Mocht het echter niet lukken om in onderling overleg tot een oplossing te komen,.
 6. st draagkrachtige, voorzover deze niet in staat is voor zichzelf te zorgen. Ook blijven ouders voor een kind onderhoudsplichtig totdat deze

Hoeveel partneralimentatie krijg ik of moet ik betalen

De 5 belangrijkste vragen rond alimentatie of

Scheiden en alimentatie. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over alimentatie. In Nederland geldt namelijk een onderhoudsplicht, tijdens en enige tijd na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud noemen we alimentatie. Bij een echtscheiding zal het gezin zich gaan opsplitsen Wat zijn mijn rechten en plichten? Op deze en vele andere vragen over scheiding vindt u hier een antwoord. De behoeftige echtgenoot kan dus alimentatie verkrijgen van de andere echtgenoot. De wetgever heeft wel enkele regels vastgelegd rond de maximale duurtijd en hoogte van het bedrag Het wordt berekend in functie van je inkomen, de gemeentebelasting, en uiteraard wat je betaalt aan alimentatie. Je kan ook het fiscaal voordeel op kinderen ten laste berekenen als je het verschil tussen beide wenst te kennen, of als jullie het fiscaal voordeel wensen te verdelen

Echtscheiding - Alimentatie - Houvas

Alimentatie indexeren Deze rekenmodule berekent het indexeren van alimentatie. Alimentatie moet je jaarlijks indexeren in functie van de consumptie index. Zie hiervoor ook het artikel het indexeren van alimentatie. Je kan slechts berekenen tot en met de maand voorafgaand aan de huidige maand. Het indexcijfer van huidige maand is immers nog niet. Om vast te stellen wat de draagkracht is van de partner die alimentatie moet betalen, wordt een berekening gemaakt. Dit wordt gedaan aan de hand van de Draagkrachttabel, die te vinden is in het Tremarapport. Allereerst moet worden vastgesteld wat het netto besteedbaar inkomen is van de alimentatieplichtige partner

Wat is alimentatie? - Verder-onlin

 1. Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan. de ex-echtgenoot of ex-echtgenote na een echtscheiding; de kinderen na een echtscheiding of uit elkaar gaan. Alimentatiegeld moet aan de ontvanger de kans geven om na de scheiding in vergelijkbare omstandigheden verder te leven
 2. Nu jij weet wat jij ongeveer kost, kan je daarna berekenen hoeveel ieder van jouw ouders daarin hoort bij te dragen. Dat doe je naar verhouding van ieders inkomen (en rekening houdend met niet-vermijdbare schulden van hen). Let wel: niet het hele inkomen van jouw ouders is beschikbaar voor alimentatie
 3. Alimentatie: Alles wat u moet weten over alimentatie en het berekenen daarvan leest u hier. Van kinderalimentatie tot partneralimentatie
 4. Wat is indexering van alimentatie? In de wet staat dat de hoogte van de alimentatie ieder jaar moet stijgen. Daarom stelt de Minister van Justitie jaarlijks het indexeringspercentage vast. Dit is het percentage waarmee de alimentatie dat jaar wordt verhoogd

LBIO Wat is alimentatie? Neem contact op met LBIO over

Wat geeft het voor zin dat de papa kleren koopt als ze ze niet continu kunnen dragen. Echter bij mijn man is dezelfde regeling van toepassing maar krijgen wij nooit of nooit kleren mee. Aan het zicht van de kledij van het zoontje gebruikt ze de alimentatie niet voor de kinderen. Dus hebben wij een voorraadje propere en nette kleren bij ons Dan loopt de alimentatie door tot het jongste kind 12 jaar is. Duurde het huwelijk minimaal 15 jaar? Dan zijn er nog twee uitzonderingen: - De alimentatie loopt door tot minimaal de AOW-leeftijd als de AOW binnen 10 jaar ingaat. - De alimentatie loopt maximaal 10 jaar als de ontvanger is geboren voor 1970 en de AOW over meer dan 10 jaar ingaat Wat is Alimentatie Lijfrente? Wanneer u in het levensonderhoud van een ex-partner / -echtgenoot moet voorzien ( bij een scheiding, duurzaam gescheiden leven of scheiding van tafel en bed) kunt u de betreffende uitkeringen in veel gevallen volledig aftrekken

Kinderalimentatie - Nibud - Nationaal Instituut voor

Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, moet u misschien alimentatie betalen.Ook als u hebt samengewoond en uit elkaar bent gegaan, kan het zijn dat u alimentatie moet betalen. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner of uw kinderen Een netto-inkomen van 2800 euro lijkt me genoeg om zelfredzaam te kunnen zijn, wat toch ook wel een rol speelt. Een alimentatie van 1.000 euro lijkt me serieus overdreven: dat betekent dat meneer terugzakt naar 2.500 euro en u stijgt naar 2.800 euro, plus waarschijnlijk het integrale kindergeld van ongeveer 300 euro.. Maar wat is het effect van hertrouwen of het starten van een nieuwe relatie op de bestaande alimentatieplicht of het recht om alimentatie te De liefde is eeuwig; alleen de partners wisselen. Het geeft aan dat het heel vaak voorkomt dat mensen na een echtscheiding weer opnieuw de liefde vinden

Alimentatie Wanneer is het verplicht en wat is de hoogte

Wat is wettelijke indexering van alimentatie? De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen (zowel partner- als kinderalimentatie) op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen Kinder-alimentatie roept altijd veel vragen (en emoties) op. Wat is een redelijk bedrag? En wat moet je doen als je er niet uitkomt? Of als er niet betaald wordt? Esther Schoneveld schetst de grote lijnen Nadat de behoefte is bepaald wordt gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige (de partner met het hoogste inkomen). Wat kan de partner met het hoogste inkomen aan alimentatie betalen? De alimentatieberekening wordt over het algemeen gedaan op basis van de Trema-normen. Deze Trema-normen zijn uitgewerkt in het Rapport Alimentatienormen Wat is een startershypotheek en hoe werkt deze hypotheek voor starters? Private leaseauto en maximale hypotheek: wat zijn de gevolgen van een auto privé leasen? Vrij op naam, een woning vrij op naam kopen; wat betekent v.o.n. eigenlijk? Bestemmingsplan, wat is het en wat kunt u ermee? Energielabel, wat is dit en wat kunt u ermee

Alimentatie aanpassen in coronatijd? Door de corona-maatregelen hebben veel mensen hun inkomen zien krimpen. Misschien maakt u zich ook zorgen om uw financiën, bijvoorbeeld omdat uw inkomen aanzienlijk lager is dan een jaar geleden

Spraakverwarring tussen ouderschapsovereenkomst enWaarom vrouwen een relatie verbreken - ScheidingswijzerZesde ziekte, Nieuwe Stap alles over scheidenNieuwe Wet Partneralimentatie - | Specialisten op hetDe geneeskundige behandeling bij minderjarigen | VanSamenwerkingsovereenkomst | Wat is het en zijn er modellen?Bestuursrecht | Wat is het en wat valt onder dit rechtsgebied?
 • Skoterolycka Strömsund.
 • Bach Blomsterterapi kurs.
 • Slope Åda Golf.
 • Specialverktyg Volvo.
 • Hur mycket är en knop.
 • Evinrude E tec 30 hk.
 • Ridning tur.
 • ScoreCloud review.
 • UV brunn Uponor.
 • Brighton bathing boxes inside.
 • Magdeburg 30 åriga kriget.
 • Tivoli Köpenhamn fakta.
 • Webbdesign utbildning Stockholm.
 • Teredo connectivity.
 • Business Management Studium.
 • Indisk Dhal.
 • Klinker kaufen Bremen.
 • Fonzie Gänget och jag.
 • Köpcentrum corona.
 • Fear the Walking Dead episode Guide.
 • 555 timer.
 • Hondenwandelingen Limburg.
 • Motorfäste badbrygga.
 • Samsung Prisjakt.
 • Folkets hus Vellinge.
 • Pendling Hütte.
 • Keltenkreuz Tattoo.
 • Street shopping in Navi Mumbai.
 • Godmorgon är du riktigt vaken än.
 • Juegos educativos para niños de 6 a 7 años.
 • Systembolaget Halmstad öppettider jul.
 • Blå grönsaker.
 • Fysiken inbody.
 • Etna utbrott 2020.
 • Battlefront 2 mouse cursor on screen.
 • Vetenskaplig utgångspunkt.
 • Klokkijken oefenen Groep 6 spelletjes.
 • Ikano Bostad Farsta.
 • Byta jobb vid 55.
 • Influenta retelelor de socializare.
 • Dewi Sukarno.